InquirysAboutContact
Организация на академични тържества и церемонии

Предварително планиране на церемонията

Планирането на церемонията по връчване на свидетелства и дипломи преминава през следните етапи:
1. Разработка на предварителна програма
А. Избор на последователността на програмата
 • уточняване на етапите на програмата,
 • начало на тържеството – определяне на час за започване,
 • влизане на президиума,
Тържествено шествие на деца завършили обучението
си в ЦДГ ”Радост”– гр. Севлиево


 • дефилиране на абитуриенти, абсолвенти,
 • музикални паузи,
 • поздравителен адрес,
 • връчване на дипломи и награди,
 • заключително слово,
 • завършващо дефилиране,
 • излизане на президиума,
 • край на церемонията,
 • коктейл,
 • край на тържеството (време).


Тържествена церемония по връчване на дипломите на випуск 2007 на завършилите Висшето училище по бизнес и финанси- Ботевград]Б. Планиране на организационното осигуряване
 • уточняване и избор на лицето което ръководи церемонията
 • уточняване на лицата (групата, комисията), които се занимават с организацията на церемонията,
 • уточняване на лицето което поднася поздравителния адрес,
 • уточняване на лицата в президиума,
 • уточняване на лицата, отговарящи за техническото осигуряване и коктейла.

В. Планиране на техническото осигуряване
 • избор на зала, брой места, сцена,
 • избор на музика (училищна, ако има такава),
 • озвучаване (микрофон, музика),
 • маси за разполагане на дипломи и награди,
 • академично облекло (налично, допълнително, необходимо), раздаване , връщане,
 • място за коктейла, брой поканени, покани за завършващите, отпечатване и разпращане,
 • текстове за покани за учители, преподаватели, родители, отпечатване и разпращане,
 • фотографи.

ПОЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ЕТАПИТЕ СВЪРЗАНИ С ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕРЕМОНИЯТА

1. Избор, уточняване на лицето което ръководи церемонията
Желателно е да не бъде Директора/Декана на факултета. Това трябва да бъде член на педагогическия колектив или член на академичния състав, добър организатор, с ясна дикция, умеещ да ръководи събрания. Това лице отговаря за цялостната организация и провеждане на церемонията. Съвместно с ръководената от него комисия разработва детайлна програма, докладва я пред педагогическия колектив или декански съвет и следи нейното изпълнение, ръководи церемонията.

2. Избор на комисия за организиране на церемонията
Необходимостта от формирането на комисия се определя от многото и различни по своя характер задачи, свързани с провеждането на церемонията, както и от управлението на протичането на самата церемония. Комисията планира всички етапи на самата церемония,осигурява технически средства и материали за нейното провеждане, влиза във връзка и кани за членове на президиума известни личности (завършили училището, факултета), родители на завършващите, подготвя ученици и студенти за церемонията.

3. Избор и уточняване на лицето което ще поднесе поздравителния адрес
Желателно е поздравителният адрес да бъде поднесен от външно лице за училището/факултета. Не бива с тази дейност да се товари Директора/Декана. За тях трябва да бъдат запазени заключителните думи. Външното лице, поднасящо поздравителния адрес може да бъде представител на общината, учен, актьор, писател, известна личност завършила училището, факултета и реализирало се в живота. Хубаво е предварително да се определят няколко такива лица и след разговор с тях да се избере най подходящото, готово да отговори на идеите за съдържанието на поздравителния адрес.

3.1 Разработка на покана
Поканата към лицето, което ще поднесе поздравителния адрес трябва да съдържа дата, час, характер на училището, факултета, желателна тема, която следва да бъде засегната в поздравителния адрес, продължителност (продължителността се определя от общата продължителност, но не бива адреса да надхвърля 20-25 минути). Темите в адреса могат да бъдат различни през различните години. В поканата следва да се уточни облеклото. Хубаво е то да бъде академично.

4. Уточняване на лицата в президиума.
Независимо къде се провежда церемонията , в зала или навън, президиума не бива да бъде голям – не повече от 5-7 души. В него влизат Директор/Декан, поканеното външно лице за поздравителен адрес, представител на образователните институции (Министерство, инспекторат), представител на общината, училищното настоятелство, преподавател. Целият Президиум следва да бъде облечен с академично облекло.Президиум на тържеството по случай връчване на дипломите на завършващите абсолвенти и магистри на Висше международно бизнес училище –гр. Ботевград.


5. Уточняване на лицата отговарящи за техническите средства и коктейла.
Необходимите технически средства се определят в зависимост от това къде се провежда церемонията.
В случай, че за целта е избрана зала са необходими:
 • маси за разполагане на дипломи и награди,
 • маса за Президиума,
 • украса,
 • озвучителна уредба,
 • аудиоуредба за музикалното оформление и паузи.

В случай, че церемонията се провежда на открито допълнително са необходими:
 • подиум,
 • пътеки по които минават абитуриенти и абсолвенти,
 • столове за абитуриенти, абсолвенти, преподаватели и публика.

Определя се място за провеждане на коктейла и фирма за кетъринг.
За решаването на тези задачи е необходимо избор на лице, което да отговаря за изпълнението. В случай, че провеждането на церемонията е на открито се подготвя вариант- зала при лошо време.


ПОЯСНЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Избор на зала, брой места сцена.
Залата се избира в зависимост от броя абитуриенти/абсолвенти, които се дипломират. Трябва да се предвидят местата за преподаватели и родители и приятели, които ще бъдат поканени. Всеки абитуриент следва да има право на покани за двама души. Отчита се броя на поканените преподаватели. Така се получава приблизителния брой седящи места. Прави се план на разположението на абитуриентите (абсолвентите) в залата (те трябва да заемат първите редове. След тях се разполагат преподаватели и учители. Тези две групи са облечени с академични облекла. Заемат местата си след дефилиране до залата.Тържествено връчване на дипломите на абсолвенти от Пловдивски университет „ Паисий Хиляндарски” – тържеството се провежда в зала


Тържествена церемония за връчване на дипломите на випуск 2005г. на училище „Проф.д-р В. Златарски”. Церемонията се провежда на открито. Може да се види подреждането на отделните групи присъстващи


1.1 Разположението на сцената също трябва да се планира, като се определи мястото на масата за Президиума, маса с дипломи и награди, катедра с микрофон за поднасяне на поздравителен адрес и заключително слово, маса за цветя и букети. (Президиумът не следва да се скрива от цветята!). Определя се пътя, по който преминава всеки завършващ за получаване на дипломата. Същият порядък се спазва, когато тържеството е навън, като следва да се предвиди подиум с достатъчни размери.

2. Музика и озвучаване.
Тогава ,когато училището разполага със своя музика , тя застава в началото на дефилиращите абитуриенти и води групата като застава в ляво от подиума (или предварително е разположена на сцената). В случай че се използува музикална уредба следва да се предвиди място за нейното разполагане.

3. Облекло (налично, допълнително) аксесоари, раздаване и връщане.
Академичното облекло за церемонията е подготвено и се раздава по списък от представител на комисията. На всеки абитуриент/абсолвент/бакалавър/магистър се дават шапка с пискюл и тога. По решение на ръководството към пискюла може да има плакет с годината на завършването. На отличниците се дават шалове с надпис „Отличник„ или „за изключителни успехи„. Шалът с надпис „За изключителни успехи„ може да бъде заменен със златисти шнурове с пискюли. Магистрите получават магистърски тоги, които са украсени със сребристи или златисти вертикални ивици отпред. Допълнително към облеклото на магистрите и докторите се дават качулки с отличителния цвят на учебното заведение. Учителите се обличат в тоги с цвят, подобен на цвета на докторската тога, но без отличителни белези. Шапката се носи от всички, независимо от трудностите свързани с прическата.
Президиум на тържество на СОУ „В.Левски”-гр. Русе. Характерни са отличителните знаци, указващи ранга на присъстващите в президиума

Преподавателите носят тоги като тази на Декана, но без отличителни белези. Президиумът се облича с докторски тоги (независимо от това, че не всички са доктори). Тези които не са доктори не носят качулки. Президиумът на училищните тържества се облича с тоги подобни на директорската тога, но без отличителни знаци.
В духа на добрите традиции на абитуриентите и абсолвентите се дава възможността да запазят шапката и пискюла, а в някои учебни заведения и тогата. За целта предварително се заплащат или се заплащат след тържеството. Шапката, пискюла и плакета остават като един прекрасен спомен от незабравимо тържество. Отчитайки това, много учебни заведения следвайки установена традиция или създавайки нови такива включват логото на учебното заведение към плакета и шаловете или подаряват паметни плакети значки и грамоти на своите възпитаници. След завършване на тържеството (след коктейла) облеклото се връща по списък.

4. Избор на място за коктейла, брой поканени.
Мястото за провеждане на коктейла трябва да бъде подбрано внимателно. То трябва да осигурява достатъчно пространство за разговори, правене на индивидуални и групови снимки на завършващите с приятели, преподаватели, родители и учители. По традиция на тези коктейли се сервират само безалкохолни напитки. Внимателно се отчита броя на присъстващите.

5. Покани за тържеството и коктейла
Обикновено на всеки завършващ все дава покана за двама души (родители или приятели). Така може да се предвиди броя на присъстващите на церемонията. В поканата се вписват началото на тържеството, местата на които следва да седнат поканените, реда за провеждане на церемонията, местата за паркиране на колите (ако има паркинг ). Покани получават членовете на президиума, учители, преподаватели, родители.

6. Официален фотограф.
Най–често това е елемент, който се пропуска при подготовката на едно тържество. Той е изключително важен за историята на учебното заведение - снимки на завършващите випуски, снимки от тържеството, снимки на отличниците украсяват коридори и зали на учебното заведение. Те са един добър спомен за историята на учебното заведение. С тези снимки се оформя албума на випуска.

ПОЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОТИЧАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ

 • 1. Предварителна подготовка
1.1 Продължителност на тържествената церемония.
Продължителността на церемонията следва да бъде планирана така, че да не трае повече от два, два и половина часа. По-продължителна програма се възприема трудно от аудиторията, тя става еднообразна и леко скучна. Всичко трябва да протича като в добре режисирана пиеса.

1.2 Време за подготовка на програмата.
Програмата следва да е подготвена колкото се може по рано преди церемонията. Трябва да има достатъчно време да се подготвят и отпечатат покани, да се достави облекло (за това трябва да се помисли поне 6-8 седмици по рано, да се осигурят всички необходими технически средства, да се уточни реда за протичане на церемонията.

1.3 Уточняване на последователността, реда за провеждане на церемонията.
Последователността за провеждане на церемонията включва следните елементи:
 • всички дипломанти се събират в залата за получаване на облекло и обличане за тържествената церемония,
 • залата за тържеството се отваря 15-20 минути преди началото на церемонията,
 • родители и приятели заемат определените за тях места,
 • на всички гости на тържеството се раздава брой от юбилейния училищен/факултетен вестник или каталог,
 • на ревера на всички гости се поставя на гръден знак с надпис „ Випуск 2008„ украсен с цвете и трикольорна лента,
 • тържествено шествие-абитуриенти/абсолвенти, академично тяло, учители, президиум влизат под звуците на музика (марш на училището, Университета ) в залата и заемат местата си.
Дипломанти по време на изпълнението на националния химн – СОУ „В.Левски”- гр. Русе • Музикална пауза,
 • Откриване на тържеството,
 • Поздравителен адрес,
 • Връчване на дипломи и награди,

Връчване на дипломи на завършващите абитуриенти от директора – СОУ „Нешо Бончев” Гр. Панагюрище

 • Музикална пауза,
 • Заключително слово от Директора / Декана
 • Изпращане на знамето на училището,
 • Тържествено шествие – напускане на залата и насочване към мястото на коктейла.

1.4. Подреждане на отделните групи за тържественото шествие.
Всички активни участници в тържеството влизат едновременно в залата подредени както следва:
 • Най-напред ръководителя на церемонията,
 • Групата от завършващи абитуриенти/абсолвенти,
 • Академично тяло (членове на факултета/учители),
 • Президиум,
 • Асистенти (разпоредители), които насочват завършващите и академичното тяло към техните места.
В края на церемонията групите напускат залата в същия ред. Преди влизането в залата Ръководителя на церемонията проверява правилно ли са поставени шапките, пискюлите и как са облечени тогите.

1.5. Президиум
Президиумът (независимо от това къде се провежда церемонията) трябва да бъде малък на брой- Директор/Декан, Ректор, Ръководител на церемонията, лицето поднасящо поздравителния адрес, представител на образователната институция,училищното настоятелство, най възрастния преподавател/учител. Признак на добър вкус и традиции е всички да бъдат с академични облекла. За всеки член на президиума трябва да има отпечатана програма.

 • 2. Непосредствена подготовка на церемонията.
2.1 Ред за връчване на дипломите.
Дипломите могат да бъдат връчвани по азбучен ред за целия випуск или по класове/групи. И в двата случая се разработва списък по азбучен ред. Имената се извикват от разпоредител. Завършващите се насочват към сцената от дясната страна, името се проверява и след това се отива към Директора/Декана, който връчва дипломата. На много места отличниците се подреждат първи в списъка. Аксесоарите в облеклото (шалове/шнурове подчертават отличниците. След получаване на дипломите завършилите слизат от лявата страна на сцената и сядат на местата си.

Връчване на диплома за магистър на студентка от Висше международно бизнес училище –гр. Ботевград.
2.2 План на местата, разместване на гостите .
Ръководителят на церемонията разработва план за разместване на гостите в залата по групи:
 • абитуриенти/абсолвенти,
 • учители/преподаватели,
 • външни гости,
 • училищно настоятелство,
 • родители / приятели,
 • поканени ученици/студенти.
Абитуриенти/абсолвенти се разполагат на първите редове за да бъде удобно да излизат при връчване на дипломите.

2.3 Детайли които най – често се пропускат!
При предварителното планиране трябва да се обърне внимание на малките детайли, които се пропускат. Много често те оформят впечатлението от тържеството.
 • Националното знаме следва да бъде поставено вляво на катедрата,
 • Училищното знаме трябва да бъде до националното.
Забележка: Помислете за стойки за двете знамена.
 • Катедрата трябва да бъде украсена с логото на училището, то трябва да се вижда добре,
 • Цветята трябва да са на подходящо място зад президиума. Те не бива *Аудио уредбата следва да се провери преди започване на церемонията,а не в присъствие на аудиторията,
 • Място за училищната музика (ако има такава). Училищната музика се разполага в ложата на оркестъра или отдясно на президиума. Тя свири когато абитуриенти/абсолвенти влизат в залата. Влизането и излизането се озвучават с различни маршове. Изпълнението на националния химн и на училищния химн става след влизането на групата и преди откриване на тържеството.

2.4 Академични облекла- някои основни правила.

 • носене на шапки и тоги
Носенето на шапки и тоги се е превърнало в традиция в САЩ и Великобритания, както в големи така и в малки университети и колежи и средни училища и детски градини. Причините са много, но като че ли две са основните. Най–напред всички са изравнени на тържеството и се елиминира агонизиращото съревнование за по-скъпи и ефектни дрехи. Има много случаи когато деца от по бедни семейства не се включват в церемонията поради липса на подходящо облекло. От друга страна академичното облекло подчертава традициите на Университета и училището, неговия авторитет и значимост. То придава на церемонията тържественост, внушава уважение и преклонение пред усилията на академичната общност, положила усилия и знания за обучението на по младите, то приобщава завършващите към вековната образователна традиция.

 • облекло на учители и преподаватели
Учителите и преподавателите от факултета са облечени с академично облекло.Учителите са облечени с тоги, шапки и пискюли в същите цветове като директора на училището / Декана но без отличителни знаци. Всеки преподавател е облечен с тога, шапка и пискюл и носи качулка с цветовете на Университета,който е завършил, както и с цвета на научната дисциплина( направление ). Качулката позволява определяне на научната степен. Докторите имат златисти пискюли и докторска тога. За всички абитуриенти и абсолвенти е интересно да се снимат и поговорят със своите преподаватели.

 • правила за носене на академични облекла в колежи и университети

2.4.1. Президентът на Университета, Ректорът и Академичното тяло носят докторски тоги по време на церемонията, дори и да нямат докторски степени. Степента се показва с качулката и нейните цветове.

2.4.2. Членовете на факултета, които са получили своята степен в друг университет носят качулка с цветовете на университета, който са завършили.

2.4.3. Шапката е основна част от академичния костюм и трябва да се носи с него. Тя се носи постоянно, сваля се само по време на изпълнение на националния химн и молитви.

2.4.4. Пискюлът виси от лявата страна на шапката. В някои училища и Университети има създадена традиция след връчване на дипломата пискюла да се прехвърля от дясно.

2.4.5. Традиция в много университети е да разделят студентите от различни факултети по цвета на пискюла. Черните пискюли са приемливи за всяка степен и направление. Златисто жълти пискюли се носят само от доктори, Ректор, Академичен съвет, Декани.

2.4.6. Ако някой притежава повече от една докторска степен, то това се подчертава с тогата и качулката. Те имат допълнителни ленти, които показват двете степени (или повече!).

2.5 Подготовка на завършващите за церемонията

За да може церемонията да премине добре е необходимо завършващите предварително да бъдат запознати с реда на тържеството. Събиране на всички трябва да се проведе 7-10 дена преди връчване на дипломите.
Директорът/Деканът разказват историята на традицията, свързват я с историята на училището/факултета и мотивират учениците/студентите за участие, което да подчертае достойнството и мястото на учебното заведение. Необходимо е да се покаже правилното носене на академичното облекло. Правилата за носене на останалите аксесоари трябва да бъдат отпечатани и раздадени. Следвайки традицията мъжете трябва да бъдат облечени с черен костюм, бяла риза, връзка, тъмни чорапи и черни обувки. Момичетата –бели блузи с яка, тъмна пола, проста прическа и тъмни обувки. Приемливи са прости обеци (една перла например, но не големи и отблъскващи клипсове и рингове !).
Академичната шапка следва да се носи права, леко наклонена напред, а не на темето. Пискюлът следва да виси отстрани. Шапката има предна и задна част, пискюла е отпред, отляво.Момичетата не свалят шапката си по време на церемонията, а момчетата я свалят при вдигане на националното знаме, при изпълнение на националния химн и при молитва.

Ред за провеждане на церемонията

1.С тържествено шествие на абитуриенти/абсолвенти започва церемонията. Подредени в групи-абитуриенти/абсолвенти, следвани от групата на учители/преподаватели, Президиум под звуците на тържествен марш, групите формиращи шествието влизат в залата и се насочват към определените за тях места. Всички за облечени с академични облекла с шапки и пискюли.

2.След като всички в президиума седнат и оркестъра е спрял марша за посрещане, Директора/Декана поздравява всички присъстващи и съобщава имената на свещеника за благославяне на завършващите. Аудиторията става права, мъжете свалят шапки.

3.Благославянето трябва да бъде кратко, не повече от 5 минути.

4. Най –добрият ученик с асистенти внася знамето на училището и го поставя на определеното за целта място.

5. Всички сядат, шапките се слагат отново. Директорът говори (не повече от 10 минути) за повода и значението на церемонията. Припомня интересни за випуска и училището случки и събития. Говори какво са постигнали ученици и студенти от други випуски.

6. Следва кратка, добре подбрана музикална пауза. Не е необходимо да се съобщава името на композитора, нито произведението тъй като те са отпечатани в предварително раздадените програми. Ако няма музикално въведение Директора/Декана съобщава името и представя лицето което ще поднесе поздравителния адрес към завършващите и му дава думата.

7. Поздравителен адрес.
Много важен е подбора на лицето което поздравява завършващите. Изборът, начина на поднасяне на адреса, темата , съдържанието могат да направят церемонията успешна или да я помрачат. Един успешен учен, писател, стопански ръководител трябва да има какво да каже на младите в този изключително важен за тях ден, Затова, когато се мисли за избор е най добре да има няколко възможни кандидатури. На тях е хубаво да се предложи тематика, нещо като въпросник, по който да се разработи адреса. Тържественият адрес трябва да заеме не повече от 20-25 минути.

8.След тържественият адрес има кратка музикална пауза.

9. Ръководителят на церемонията обявява началото на раздаването на Дипломите. На сцената се качват извикващият имената и асистентите на Директора/Декана при раздаването. Всички заемат местата си.

10.Раздаването на дипломите протича в следния ред:
 • съобщава се името на абитуриента/абсолвента,
 • Всеки извикан абитуриент/абсолвент се насочва към сцената и след проверка на ред и името се насочва към Директора/Декана,
 • Директора/ Декана връчват дипломата, прехвърля пискюла от ляво в дясно (ако това е възприето), ръкува се и дипломирания слиза от другата страна на сцената и сяда на мястото си.


Връчване на диплома на завършващ студент от Пловдивски университет
Важно: Церемонията може да се наруши от родители и приятели, които снимат в непосредствена близост. Затова е необходимо родителите да бъдат предупредени и да има официален фотограф.

11. След раздаване на дипломите Директора/Декана се обръща с последно слово- просто, искрено, запомнящо се. То е само няколко минути.

12. церемонията се закрива. Всички се изправят. Под музикален съпровод завършилите, учителите/академичното тяло и президиума напускат залата и се насочват към мястото за коктейла.