InquirysAboutContact
Възникване на академичните традиции - кратка история

За да разкрием историята на академичните облекла следва да се върнем 7-8 столетия назад към 11-12 век, когато в Европа отново се появява интерес към знанието и образованието. В този период укрепват създадените вече известни университети в Париж и Болоня, а малко по късно и Университетите в Оксфорд и Кеймбридж.
Получаването на академична степен по това време преминава през същите етапи както в занаятчийските гилдии ( където степените са също три – чирак, калфа и майстор), т.е. след преминаването на тези три етапа завършилият университет е можел да започне да обучава други. Не е много ясно и засега не е установено кога се е появила титлата доктор, като по висша от тази на магистър, но през 12 век в Университетите в Париж и Болоня те са присвоявани, а в Оксфорд тяхното присвояване започва през 1184 година. Някои от правилата на тези ранни образователни институции са едновременно забавни и интересни, както за студенти, така и за преподаватели - за начина по който следва да се четат лекции, парични глоби за отсъствие от лекции, за точността на лектора, за необходимостта от диктуване и т.н.
По това време облеклото е било доста по различно от днешното, но горното облекло за всички е било вид роба (наподобяващо днешната тога). Различните съсловия са украсявали връхната дреха по различен начин. Елегантността е зависела от ранга и богатството.
Тогата с много варианти се е запазила до 16 столетие. След тази дата тя е рядко носена, но се е запазила за определени професионални съсловия. След края на 17 век само официални лица (главно адвокати и съдии) носят тоги.
По същото време (14-15 век) се появява качулката, която претърпява още по големи изменения за да се достигне до отделна шапка и качулка. След 16 век качулка се носи само от духовни и академични лица, като тя е елемента в облеклото, който подчертава степента на академичното лице или ранга на духовното.
По подобен начин се разглежда и пискюла – цвета, мястото му (отляво или от дясно ) позволява на всеки да определи завършването и степента, която е получил.
През късното средновековие се появяват и първите правила и описания за облекло в английските университети, позволяващи да се различават степени и факултети. Модата се е променяла, но университетите са запазили своето академично облекло тъй като то е свързано с традиции, достойнство и уважение.

Академични облекла в американските университети и колежи
В американските университети в резултат на английското академично наследство шапките и тогите се използуват от колониално време, особено в университетите в Ню Йорк, Пенсилвания, Колумбия, Йеил.
Около 1885 година се подема широка кампания сред студентите по време на церемонии да се носят академични облекла. Факултетите на университетите много бързо одобряват тези практични и изпълнени с достойнство дрехи за церемонии и особено за връчване на дипломи и академични степени. Много скоро те са възприети и от членовете на академичното тяло.
През 1895 година е организирана специална комисия, която изработва и представя пред академичната общност правилата за изработка и носене на академични облекла. Тези правила определят изискванията за тоги, шапки, качулки, пискюли, цветове и материали от които се изработват.
От 1895 година тези правила са били променяни няколко пъти, като последния е бил през 1959 год. Най – големи промени са били направени в областта на използваните материали- по-леки, с по ярки цветове.
Според възприетите правила има три вида тоги-бакалавърски, магистърски, докторски. Черната Оксфордска шапка се носи от всички степени, но само докторите могат да носят златисто жълт пискюл.
Качулката е един от важните елементи на академичното облекло в американските университети. Тя позволява да се разпознаят бакалаври, магистри, доктори, както и да се разпознае университета, който е присвоил степента.