InquirysAboutContact
Допълнителни елементи

 Плакети  

Към всеки пискюл може да бъде прикрепен плакет. Плакетите са различни видове: годината на завършване, година на завършване и лого на учебното заведение, година на завършване и име на учебното заведение.

      


Шалове

Шаловете могат да бъдат с надпис - "Отличник", "За забележителни постижения и отличен успех", име на учебното заведение или да бъдат комбинирани с надпис, графично лого на училището, година на завършване. Предлагат се в различни цветове. Надписът на лентата може да бъде положен с бродерия.

                


Качулки

Допълнителна украса и задължителен отличителен белег на докторанти е качулката. Тя се изработва от основния плат, от който е тогата. Гарнира с ленти в цветовете на учебното заведение, което е завършил докторанта и специалността по която е защитил.
Качулката задължително се носи от всички хабилитирани преподаватели.